GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Instellen voorrangskruising Hommersumseweg thv kruising met de Brem te Heijen

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 22-2-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Instellen voorrangskruising Hommersumseweg thv kruising met de Brem te Heijen

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslagOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.Doelstelling en motiveringHet doel van het instellen van een voorrangskruising op de Hommersumseweg ter hoogte van de kruising met de Brem is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.Betreffend gedeelte van de Hommersumseweg is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waar een maximumsnelheid geldt van 60km/u. Naast motorvoertuigen maken veel fietsers gebruik van deze weg, waaronder ook veel fietsers van het nabijgelegen vakantiepark. Gelet op het aantal verkeersbewegingen is het wenselijk dat er een voorrangskruising wordt aangelegd. De kans op conflicten tussen motorvoertuigen en fietsers wordt hiermee verkleind.Overwegingen De Hommersumseweg is eigendom van de gemeente Gennep en wordt door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden.Het betreft een weg, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994.Ingevolge het beheer en onderhoud is de gemeente Gennep als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van deze weg al naar gelang de functie van de weg.ConclusieOp basis van de motivering in dit verkeersbesluit is de gemeente Gennep van mening dat met het instellen van een voorrangskruising op de Hommersumseweg, de verkeersveiligheid op de Hommersumseweg verbetert.OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 21 november 2023. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.BelangenafwegingenEr zijn geen aanwijzingen dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld of dat er een onduidelijke situatie ontstaat.BESLUITENTot het instellen van een voorrangskruising op de Hommersumseweg wat kenbaar wordt gemaakt middels het plaatsen van de borden B04, B05 en B06, volgens onderstaande situatietekening, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.Zaaknummer: 700085Gennep, 21 november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.