GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Tijdelijke verkeersmaatregelen carnavalsoptocht Gennep 11 februari 2024

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 18-1-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Tijdelijke verkeersmaatregelen carnavalsoptocht Gennep 11 februari 2024

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluit Gemeente Gennep tot het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen op zondag 11 februari 2024 van 12.00 uur tot 17.00 uur. Wettelijke grondslagVoor het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor een evenement dient het college van Burgemeester en Wethouders van Gennep een tijdelijke verkeersbesluit te nemen, op grond van artikel 15, eerste en tweede lid en artikel 18d, van de Wegenverkeerswet 1994. En op grond van artikel 12 van de BABW.Met dit tijdelijke verkeersbesluit wordt voldaan aan de betreffende bepalingen in de wegenverkeerswet 1994 (WVW), zijnde artikel 2, eerste lid, onder a, het verzekeren van de veiligheid op de weg en onder b het beschermen van de weggebruikers en passagiers.Overwegingen De carnavalsoptocht in Gennep kent een groot deelnemersveld, trekt veel publiek en duurt de hele namiddag. Daarom is het, gelet op de verkeersveiligheid en het waarborgen van de doorstroming van het verkeer, wenselijk om plaatselijk verkeersmaatregelen te treffen. Alle wegen waar dit verkeersbesluit betrekking op heeft zijn eigendom van de gemeente Gennep en worden door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden. Het betreft wegen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994. Ingevolge het beheer en onderhoud is de gemeente Gennep als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van de weg al naar gelang de functie van de weg.OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 20 december 2023. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.BelangenafwegingenEr zijn geen aanwijzingen dat aanwonenden of belanghebbenden onevenredig worden benadeeld.Besluiten Op grond van voorgaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Gennep tot de volgende maatregelen op zondag 11 februari 2024.Afsluiten wegenDe zijwegen van de navolgende wegen of delen daarvan (opstelroute en route optocht) worden afgesloten met schrikhekken met daarop bevestigd C01borden daar waar alleen voetgangers zijn toegestaan en/ of de inzet van evenementen- of beroepsverkeersregelaars. Bord C01 volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.EuropapleinPrins BernhardlaanBrugstraat’t StraatjeMaasstraatDoelenTorenstraatHaspelGenneperhuiswegMaaskempwegMarktZandstraatSpoorstraatBrabantwegRoggestraatSteendalerstraatMiddelwegSpoorstraatEuropaplein (einde route optocht)De opstelroute en route van de optocht en de locatie van de schrikhekken met C01 bord erop en de inzet evenementen- en beroepsverkeersregelaars zijn aangegeven op onderstaande situatietekening met nr. 00050326, d.d. 18 december 2023, welke als zodanig bij dit verkeersbesluit hoort.

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.