Ontwerpbestemmingsplan “De Heikant Gennep”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. Ontwerpbestemmingsplan “De Heikant Gennep”

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Gennep heeft het ontwerpbestemmingsplan “De Heikant Gennep” opgesteld. Het plan omvat 199 woningen voor diverse doelgroepen, variërend van sociale huur tot dure koop en 104 zorgwoningen. Inzage en indienen van een zienswijze Het ontwerpbestemmingsplan “De Heikant Gennep” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP22154HEIKANTGNP-ON01 Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 24 januari 2024) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Heikant Gennep. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.