VERKEERSBESLUIT GEMEENTE GENNEP Tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Puttershof 13 Gennep.

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 12-01-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. VERKEERSBESLUIT GEMEENTE GENNEP Tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Puttershof 13 Gennep.

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslag Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.     Uit oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2, Wegenverkeerswet 1994, lid 1).   BESLUITEN Besluit intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats omdat de parkeerplaats niet meer gebruikt wordt door de aanvrager in verband met persoonlijke omstandigheden.   Dit besluit wordt kenbaar gemaakt door het bord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende een openbare gehandicaptenparkeerplaats en het onderbord met kenteken te verwijderen van de locatie zoals aangegeven op onderstaande tekening, als zodanig behorende bij dit besluit.       Overleg Het voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 9 januari 2024. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.     Zaaknummer: 721155   Gennep, 9 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.