Verkeersbesluit gemeente Gennep; Wijzigen 4 openbare pp naar 4 pp voor dienstvoertuigen politie Martinushof 1a Gennep

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. Verkeersbesluit gemeente Gennep; Wijzigen 4 openbare pp naar 4 pp voor dienstvoertuigen politie Martinushof 1a Gennep

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslag Op grond van artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Doelstelling en motivering In het belang van een doelmatige uitoefening van de dienst is het gewenst dat voor vier politiedienstvoertuigen parkeerfaciliteiten worden geregeld in de directe omgeving van het politiesteunpunt aan de Martinushof 1a te Gennep Met dit verkeersbesluit wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a het verzekeren van de veiligheid op de weg en onder b het beschermen van de weggebruikers en passagiers, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW). Overwegingen Beheer en onderhoud De Martinushof is eigendom van de gemeente Gennep en wordt volledig door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden. De gemeente Gennep is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van deze weg. De betreffende weg ligt binnen de bebouwde kom en wordt met name gebruikt door bestemmingsverkeer.     Verkeersmaatregel Martinushof Gennep Het wijzigen van vier openbare parkeerplaatsen naar vier parkeerplaatsen bestemd voor het parkeren van dienstvoertuigen van de politie ter hoogte van Martinushof 1a Gennep. Overleg Het voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 12 december 2023. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Belangenafwegingen Er zijn verder geen aanwijzingen dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld. Er blijven voldoende openbare parkeerplaatsen in de nabijheid van Martinushof 1a beschikbaar. BESLUITEN Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders: Tot het wijzigen van vier openbare parkeerplaatsen naar vier parkeerplaatsen bestemd voor het parkeren van dienstvoertuigen van de politie ter hoogte van Martinushof 1a Gennep. Dit besluit wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van 2 verkeersborden nr. E08-11 met pijlverwijzing naar de vakken. locatie is weergegeven op de situatietekening in de bijlage.                         Zaaknummer: 701278 Gennep, 12 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.