GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Wijzigen maximumsnelheid op de Goorseweg en wegen van Hoenderpark te Ottersum

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Wijzigen maximumsnelheid op de Goorseweg en wegen van Hoenderpark te Ottersum

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslagOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.Doelstelling en motiveringIn de wegencategorisering van de gemeente Gennep zijn de Goorseweg en de wegen van het Hoenderpark (Wieken, Korenmolen, Rozet) opgenomen als erftoegangswegen. Hierbij past een snelheid van 30km/u binnen de bebouwde kom. In de huidige situatie is er geen sluitende 30km/u zone. Met het wijzigen van de maximumsnelheid op een gedeelte van de Goorseweg binnen de bebouwde kom en het instellen van de maximum snelheid op de wegen van het Hoenderpark wordt een logische afbakening van de 30km/u zone gecreëerd en wordt daarmee de veiligheid op de weg verzekerd en worden weggebruikers beschermd (artikel 2 Wegenverkeerswet).Hierbij is het volgende overwogen:Dat in de huidige situatie op betreffend gedeelte van de Goorseweg een maximumsnelheid van 60 km/u geldt;Dat op de wegen binnen de bebouwde kom aansluitend aan het Hoenderpark reeds een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt;Dat door het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur op de Goorseweg binnen de bebouwde kom en de wegen van het Hoenderpark een aaneengesloten 30 km/uur gebied ontstaat in de bebouwde kom van Ottersum.Dat de weginrichting van de Goorseweg en de wegen van het Hoenderpark passen bij de categorisering erftoegangsweg;Dat op grond van artikel 9 BABW op het verkeersbord A01-30 het woord “zone” kan worden aangebracht;Dat door het aanbrengen van het woord “zone” de maximumsnelheid die volgt uit het verkeersbord A01-30, van toepassing is op alle wegen die binnen deze zone liggen.Onderhoud en beheerDe Goorseweg en de wegen van het Hoenderpark zijn eigendom van de gemeente Gennep en worden volledig door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden. De gemeente Gennep is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van deze wegen.OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 8 november 2023. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.BelangenafwegingenEr zijn geen aanwijzingen dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld. Besluiten Tot het instellen van een maximumsnelheid van 30km/u op de Goorseweg binnen de bebouwde kom en op de wegen van het Hoenderpark Ottersum.Dit besluit wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van verkeersborden nr. A0130zb en A0160zb. zoals weergegeven op onderstaande overzichtstekening.Zaaknummer: 696342Gennep, 8 november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.