GEMEENTEBLADVERKEERSBESLUIT GEMEENTE GENNEP: Tot het tijdelijk afsluiten van een gedeelte van de Hondsiepsebaan tussen ca. 60m na huisnummer 13 en de Grensweg te Ottersum.

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 20-02-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVERKEERSBESLUIT GEMEENTE GENNEP: Tot het tijdelijk afsluiten van een gedeelte van de Hondsiepsebaan tussen ca. 60m na huisnummer 13 en de Grensweg te Ottersum.

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslagOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.Gezien het verzoek om betreffend gedeelte van de Hondsiepsebaan tijdelijk af te sluiten voor al het verkeer in verband met het verplaatsen van een zandzuiger naar de westzijde van de Hondsiepsebaan, het aanbrengen van een tunnel onder de Hondsiepsebaan ten behoeve van een transportband en de overige werkzaamheden ter voorbereiding op de zandwinning ten westen van de Hondsiepsebaan.Overwegende, dat de weg Hondsiepsebaan is gelegen in het gebied van Koningsven-De Diepen in o.a. het buitengebied van Ottersum naast een zandwinningslocatie en daarmee gelegen is binnen de gemeente Gennep;dat deze weg is opgenomen op de wegenlegger van de gemeente Gennep en daarmee openbare weg betreft zoals bedoeld in de Wegenwet;dat deze weg eigendom is van en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Gennep;dat het wegen betreffen, zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;dat op de Hondsiepsebaan vanaf huisnummer 13 tot aan de Grensweg al een verbod voor gemotoriseerd verkeer geldt met uitzondering van aanwonenden en landbouwverkeer;dat enkele delen van de Grensweg al jaren zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwverkeer, waarbij het deel ter hoogte van de Hondsiepsebaan is voorzien van een poort;dat het een tijdelijke afsluiting betreft voor een periode van 6 tot 9 maanden vanaf maart 2024 óf tot wanneer de werkzaamheden eerder afgerond zijn.Besluiten1. Tot het gesloten verklaren van een gedeelte van de Hondsiepsebaan;2. Tot de plaatsing van 2 verkeersborden model C01 (geslotenverklaring verkeer) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zoals nader aangegeven op bijgevoegde situatietekeningen in bijlage 1, 2 en 3.OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 31 januari 2024. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Inwerkingtreding besluitDit besluit treedt in werking door bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). Het besluit zal ter inzage worden gelegd op het gemeentekantoor van Gennep.Zaaknummer: 726863Gennep, 31 januari 2024BijlagenBijlage 1 Overzicht locaties C01 borden HondsiepsebaanBijlage 2 Hondsiepsebaan zijde huisnummer 13Bijlage 3 Hondsiepsebaan zijde Grensweg

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.