GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Kluizenaarstraat te Ven-Zelderheide

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 23-1-2024

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Kluizenaarstraat te Ven-Zelderheide

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslagOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.Met de aanleg van deze gehandicaptenparkeerplaats wordt voldaan aan het eerste lid onder b van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en wel het beschermen van weggebruikers en passagiers.Overwegingen De bewoner van Antoniusstraat 31 te Ven-Zelderheide heeft een verzoek ingediend om toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats, zo dicht als mogelijk bij de woning.Met het verkeersbesluit wordt beoogd een parkeerplaats aan te leggen in de directe omgeving van de woning van een minder valide persoon die aangewezen is op parkeren in de openbare ruimte. Het is dan ook gewenst om een parkeerplaats zo dicht als mogelijk bij de woning aan te leggen. Met dit verkeersbesluit wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde criteria voor toekenning van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats conform het besluit van 18 september 2018 van het College van burgemeester en wethouders van Gennep.De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de aangevraagde locatie is technisch uitvoerbaar. De betreffende weg is eigendom van de gemeente Gennep en worden volledig door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden. De gemeente Gennep is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van de weg / parkeerplaatsen.De betreffende weg ligt binnen de bebouwde kom en wordt met name gebruikt door bestemmingsverkeer.OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 17 januari 2024. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.BelangenafwegingenMet de gekozen locatie van deze parkeerplaats, nabij de woning Antoniusstraat 31 Ven-Zelderheide, worden andere aanwonenden niet onevenredig benadeeld.BESLUITENnabij de woning Antoniusstraat 31 Ven-Zelderheide, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.Een en ander door middel van het plaatsen van het bord E06 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende een gehandicaptenparkeerplaats en een onderbord met kenteken. De locatie voor de gehandicaptenparkeerplaats is weergegeven op onderstaande situatietekening.Zaaknummer: 721531Gennep, 17 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.