GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Kellerberg ongenummerd Gennep”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Kellerberg ongenummerd Gennep”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Gennep heeft het ontwerpbestemmingsplan “Kellerberg ongenummerd Gennep” ontvangen. Het plan gaat over het planologisch mogelijk maken van de bouw van een levensloopbestendige woning op een deel van het kadastrale perceel gemeente Gennep, sectie D, nr. 1173, plaatselijk bekend als Heijenseweg 32 Gennep. Inzage en indienen van een zienswijzeHet ontwerpbestemmingsplan “Kellerberg ongenummerd Gennep” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een afspraak maken via (0485) 494141.Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP23162KELBRGONGNP-ON01Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 24 januari 2024) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan.Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kellerberg ongenummerd Gennep”.Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.