GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Wijzigen twee openbare parkeerplaatsen naar twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Seringenstraat Gennep.

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Gennep

Geplaatst op Lokaalnieuwsgennep.nl op: 28-11-2023

  1. Bekendmakingen Gennep
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit gemeente Gennep; Wijzigen twee openbare parkeerplaatsen naar twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Seringenstraat Gennep.

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Wettelijke grondslagOp grond van artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Doelstelling en motiveringEen buurtbewoner van de Seringenstraat Gennep heeft een elektrisch voertuig aangeschaft. Deze kan niet op eigen terrein gestald en opgeladen worden. Ook is er in de nabije omgeving geen openbare laadmogelijkheid beschikbaar. De laadpaal zal in de straat Seringenstraat geplaatst worden en één parkeervak zal alleen toegankelijk zijn voor elektrische voertuigen. De tweede kan later aangemerkt worden als parkeerplaats voor enkel elektrische voertuigen als het gebruik van de laadpaal hoog genoeg is. De laadpaal zal ter hoogte van Seringenstraat geplaatst worden. Tevens is dit een strategische locatie voor de gehele buurt en valt deze samen met de plankaart voor het proactief plaatsen van laadpalen.Het doel van dit verkeersbesluit is om het elektrisch rijden te stimuleren en om te voorzien in een behoefte vanwege het toenemende gebruik van elektrische voertuigen. Het elektrisch rijden past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Gennep. Elektrisch rijden is duurzamer dan op benzine of diesel. De nieuwe laadpunten zijn voorzien van stroom uit windparken. Door elektrisch rijden te stimuleren dragen wij bij aan een schonere en stillere omgeving.Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik. (artikel 2, Wegenverkeerswet 1994, lid 3).Met dit verkeersbesluit wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a het verzekeren van de veiligheid op de weg en onder b het beschermen van de weggebruikers en passagiers, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW).OverwegingenBeheer en onderhoudDe Seringenstraat is eigendom van de gemeente Gennep en wordt volledig door de gemeente Gennep beheerd en onderhouden. De gemeente Gennep is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting en vormgeving van deze weg.De betreffende weg ligt binnen de bebouwde kom en wordt met name gebruikt door bestemmingsverkeer.Verkeersmaatregel SeringenstraatHet wijzigen van twee openbare parkeerplaatsen naar twee parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. Eerst zal één parkeerplaats gereserveerd worden, de tweede volgt als het gebruik hoog genoeg is.OverlegHet voorliggende verkeersbesluit is ter informatie en advisering voorgelegd aan de Politie basiseenheid Gennep op 14 november 2023. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.BelangenafwegingenEr zijn verder geen aanwijzingen dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld. Er blijven voldoende openbare parkeerplaatsen in de nabijheid van de Seringenstraat beschikbaar.BESLUITENOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders:Tot het wijzigen van twee openbare parkeerplaatsen naar twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Seringenstraat in Gennep.Dit besluit wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van verkeersbord nr. E8c met onderbord met pijlverwijzing naar beide vakken. In het begin zal enkel één vak worden aangewezen. De locatie is weergegeven op de situatietekening in de bijlage.Zaaknummer: 700797Gennep, 14 november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Lokaalnieuwsgennep.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gennep. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gennep

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.